Daar ga ik voor

Thomas kiest voor een ondernemende stad

 • Veel samenlevingsproblemen in Brussel zijn te wijten aan de torenhoge werkloosheidscijfers. Thomas kiest daarom voor economische groei, mét sociale vooruitgang. Werken is immers meer dan de kost verdienen. Een job geeft stabiliteit en structuur aan een leven.
 • De loonkostenhandicap dient weggewerkt te worden tegen ten laatste 2018. Dit geeft de economie de broodnodige zuurstof. Generieke maatregelen zullen genomen worden met een maximaal effect op de werkgelegenheid. Hierbij dienen specifieke groepen speciale aandacht te krijgen: -30 jarigen en +55 jarigen.
 • Verschuiving van de lasten op arbeid naar indirecte belastingen en ecofiscaliteit.
 • Het verschil in nettoloon tussen mensen die werken en zij die niet werken dient te vergroten. Niet enkel zullen mensen met een leefloon meer overhouden door de optrekking van het vrijgesteld naar minimumloon, ook komt er een belastingsvoordeel van ca. 700 euro per persoon per jaar.
 • De uitbouw van ons bijkomende industrieterrein kan samen met een bloeiende middenstand zorgen voor meer werk in eigen streek.

Thomas wil een veilig Brussel

 • Veiligheid is niet alleen een recht, maar ook een plicht voor iedereen. 
 • Strafuitvoering is essentieel in een rechtsstaat: wie de wet overtreedt moet ook daadwerkelijk gestraft worden. Met enkel preventie komen we er niet.
 • Politiediensten dienen voldoende aandacht te hebben voor slachtofferbejegening en klantvriendelijkheid. Door de hoge werklast van de lokale politie is dit soms niet het geval.
 • Iedereen zou ongestoord over straat moeten kunnen lopen in Brussel. Spijtig genoeg is dit niet het geval. Heel wat vrouwen kampen met een onveiligheidsgevoel. 
 • Enerzijds dienen de GAS-boetes voor seksuele intimidatie op straat vaker te worden uitgeschreven. 
 • Anderzijds dient de stadsinrichting afgestemd te worden op specifieke wensen van vrouwen als gebruikers van de openbare ruimte. 

Thomas wil Brussel versterken door mensen te versterken

 • Thomas wil de Brusselse inwoners versterken, zodat we alleen samen klaar staan om nieuwe uitdagingen aan te pakken. Samen staan we sterk.
 • Het Nederlandstalig onderwijs heeft een zeer goede reputatie, die we ten alle koste moeten behouden. Toch zijn de uitdagingen niet min: er vallen nog steeds kinderen uit de boot bij inschrijving. Onderwijs is en blijft een prioriteit voor CD&V.
 • Schoolachterstand dient tegengegaan te worden door ouders te verplichten hun kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar naar de kleuterschool te brengen. Neem zeker ook een kijkje op de website van Bianca Debaets en Paul Delva, onze Brusselse onderwijsspecialisten. 
 • We geven gezinnen instrumenten om hun zorgtaken op te nemen: gezinsvriendelijke tewerkstelling en flexibele arbeidstijden (thuiswerk, telewerk, voldoende kinderopvang) dienen de norm te worden. 
 • Alle uitkeringen dienen boven het niveau van de europese armoededrempel te geraken. Het zijn tijdelijke voorzieningen en zijn bedoeld als vangnet, niet als hangmat.  

Thomas wil mensen verbinden

 • Ik wil in de komende vier jaar mensen dichter bij elkaar brengen, mensen verbinden. Om samen te werken aan onze toekomst.
 • Door de activering van het project Wiki'hood van Brigitte Grouwels willen we de vinger aan de pols houden: een wijkgericht bestuursmodel is complementair aan de bestaande institutionele structuren.
 • Via wijkadviesraden willen we iedereen betrekken bij de komende vernieuwingsprojecten. Het stadhuis moet meer dan ooit een open huis worden.
 • We rekenen hierbij ook op de vele verenigingen & organisaties.